BB agro fôrhekken

Vår leverandør har produsert en ny fôrhekk for mindre fôrspill

I denne fôrhekken er det plass til en rundballe. Det er mulig å sette to rundballer i høyder.
Se bildet nedenfor. Ønsker du mer informasjon om produktet, kontakt oss her.

BBagro_Forhekk_2970152015_4