Plansilo

Böck plansilo gir kvalitetsfôr. Siloclip-systemet er en enkel og unik måte å tette plansiloen på. Böck plansilo er lite synlig i terrenget.

Böck plansilo har mange fortrinn:

  • Plansiloen kan overfylles uten fare for den som pakker.
  • 23° vinkel på vegger gir skikkelig pakking helt ut til kanten.
  • Gjennomkjøring i plansiloen gir rask tømming av lass.
  • Overflatevannet renner ut over kanten og i dreneringen.
  • Plansiloen er både enkel å utvide og demontere.
  • Overskuddsmasse fra grunnarbeid brukes som en del av veggkonstruksjonen.
  • Profilering av elementene gir maksimal utnyttelse og gjør plansiloen lite synlig i terrenget.
  • Böck plansilo gir kvalitetsfôr.

Tildekking av plansiloen er en av de aller viktigste oppgavene ved ensillering. Graset må dekkes så snart det har blitt lagt inn og pakket. Det er viktig å sikre at hele systemet er fullstendig lufttett. Böck SiloClip er et suverent dekkesysten som forenkler tildekkingen. Med SiloClip-systemet slipper du å bære et stort antall sandsekker. SiloClip-systemet gjør det enkelt å legge i neste slått.

Vi leverer plansilo til hele landet. Vår nordligste plansilo er i Alta, og vår sydligste plansilo er satt opp utenfor Kristiansand. Ønsker du mer informasjon om Böck plansilo, ta kontakt med oss på telefon eller benytt vårt kontaktskjema.