Plansilo

Rundballer og tårnsilo har tradisjonelt vært de foretrukne løsningene for norske bønder, og mange har fortsatt et inntrykk av at plansiloen er vanskelig å tette. Dette hører fortiden til. SiloClip-systemet i Böck plansilo tetter på en enkel og unik måte. Böck plansilo med skrå vegger er lite synlig i terrenget.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre plansiloer. Vi gir deg gjerne et uforpliktende tilbud.

Böck plansilo med skrå vegger har mange fortrinn:

  • Plansiloen kan overfylles uten fare for den som pakker.
  • 23° vinkel på vegger gir skikkelig pakking helt ut til kanten.
  • Gjennomkjøring i plansiloen gir rask tømming av lass.
  • Overflatevannet renner ut over kanten og i dreneringen.
  • Plansiloen er både enkel å utvide og demontere.
  • Overskuddsmasse fra grunnarbeid brukes som en del av veggkonstruksjonen.
  • Profilering av elementene gir maksimal utnyttelse og gjør plansiloen lite synlig i terrenget.
  • Böck plansilo med skrå vegger gir kvalitetsfôr.

Tildekking og ensilering

Ved ensilering er dekking av plansiloen en av de aller viktigste oppgavene. Graset må dekkes så snart det har blitt lagt inn og pakket, og det er viktig å sikre at hele systemet er fullstendig lufttett.
Böck SiloClip er et suverent dekkesystem som forenkler tildekkingen. Med SiloClip-systemet slipper du å bære et stort antall sandsekker. SiloClip-systemet gjør det enkelt å legge i neste slått.

Levering av plansiloer til hele Norge

Vi leverer plansilo til hele landet. Vår nordligste plansilo er i Alta, og vår sydligste plansilo er satt opp utenfor Kristiansand. Ønsker du mer informasjon om Böck plansilo, ta kontakt med oss på telefon eller benytt vårt kontaktskjema.