Ved eventuelt salg på kreditt, forbeholder vi oss salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.