Lettgrinder

Vi har flere typer lettgrinder på lager. Lettgrindene har ulike lengder: 2,44m, 3,05m og 3,66m. Høyden på 1,60m gjør at dyrene ikke får lagt hodet oppe på grinda. Dyra oppfatter lettgrindene som en uoverstigelig barriere. Riktig bruk av lettgrinder gir økt sikkerhet for bonden.

Nedenfor ser du en oversikt over noen av våre lettgrinder. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

 

Her er noen ideer til hvordan man kan sette opp lettgrindene.
Ønsker du mer informasjon, kontakt oss på e-post eller telefon.