Klauvskjæringsboks 4200 for fikserte dyr.

Klauvboksen trilles på dyr som er oppbundet eller fiksert i fanghekk. Dyret blir mindre stresset. Klauvboksen betjenes trygt av en person.

 

Ønsker du mer informasjon om dette produktet, ring oss eller benytt vårt kontaktskjema.